Laat angst niet onze leidraad zijn, maar liefde voor elkaar

Laat angst niet onze leidraad zijn, maar liefde voor elkaar

Onlangs maakte ik mijn eerste vaartocht dit jaar met een goede vriend. We spraken, onder het genot van een hapje en drankje, over allerlei ontwikkelingen. Hij maakte zich druk over onder andere oneerlijke politici en de impact van artificiële intelligence. Ook op mijn Linkedin tijdslijn lees ik geregeld – misschien steeds vaker – berichtjes die […] LEES MEER

Van Oude naar Nieuwe bestuurscultuur

Van Oude naar Nieuwe bestuurscultuur

Coronacrisis, Toeslagen-, stikstof en andere affaires; we leven in een tijdperk van grote maatschappelijke uitdagingen, toenemende polarisatie en roep om meer menselijkheid. Digitalisering slecht grenzen, versterkt competitie en vergroot de onzekerheid van mensen. We krijgen steeds beter door dat de oorzaken van de problemen in “het systeem” moeten worden gezocht. De roep om verandering daarvan […] LEES MEER

Hoe kom je tot een planning die het snelst resultaat oplevert? Vier (tegennatuurlijke) tips om tot 50% tijd te besparen

Hoe kom je tot een planning die het snelst resultaat oplevert? Vier (tegennatuurlijke) tips om tot 50% tijd te besparen

Hoe kom je tot een planning die het snelst resultaat oplevert? Doe vier (tegennatuurlijke) dingen om tot 50% tijd te besparen. Waar wordt gewerkt wordt gepland. En planningen hebben de neiging om uit te lopen, zeker als het om complexe werkzaamheden gaat. Of het nu gaat om mijlpalen in een project of op periodieke opleveringen […] LEES MEER

Waarom? Over wat nodig is om verandering wél werkend te krijgen

Waarom? Over wat nodig is om verandering wél werkend te krijgen

(8) Waarom inspraak zonder zeggenschap funest is voor verandering. Mensen meekrijgen in verandering is een uitdaging. Vaak wordt inbreng verward met inspraak en dat leidt tot problemen. Inbreng van medewerkers is nodig om de beste oplossingen te realiseren en draagvlak voor verandering te krijgen. Het is verleidelijk om medewerkers de idee van een green field […] LEES MEER

Wendbaarheid vergroten door zelfsturing én toch richting geven; hoe doe je dat?

Wendbaarheid vergroten door zelfsturing én toch richting geven; hoe doe je dat?

In deze turbulente tijden is het noodzakelijk om de wendbaarheid te vergroten en al het menselijk potentieel volledig te ontplooien voor de organisatie. Zelfsturing en vergroten van het innovatieve en probleem oplossend vermogen is dan een logische stap. Tegelijkertijd moet al dat potentieel wel effectief worden gemaakt en gericht op gezamenlijke doelstellingen. Dat vraagt om […] LEES MEER

Digitaal werken en op peil houden van de productiviteit

Digitaal werken en op peil houden van de productiviteit

Door de coronacrisis zijn we massaal thuis gaan werken. Dat heeft grote consequenties voor de productiviteit. De grote vraag is hoe je die dan op peil houdt. Daarvoor heb ik 5 tips die ik met je wil delen. De coronacrisis versnelt digitaal werken. Duidelijk is geworden dat structureel digitaal werken voor velen kan. En dat […] LEES MEER

If you change the way you look at things, the things you look at change.

If you change the way you look at things, the things you look at change.

Welke grote ramp die wereldwijd aandacht kreeg speelde nog geen maand geleden (in februari)? Weet je het nog? De bosbranden in Australië. We zijn het alweer vergeten. Maar ook andere ingrijpende ontwikkelingen en rampen, zoals de oorlog in Syrië, de Brexit en sprinkhanenplaag in Afrika krijgen nauwelijks nog aandacht. De coronacrisis heeft ons leven volledig […] LEES MEER

21st Century Organizations: Kies je voor mens of technologie?

21st Century Organizations: Kies je voor mens of technologie?

Als coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt is dat we enorm veerkrachtig zijn. In no time passen we ons aan, houden we afstand en werken we digitaal. Een ander effect is een fundamentele herbezinning op onze waarden en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben eindelijk ook tijd om daarover na te denken. De onderstroom komt naar boven […] LEES MEER

Angst heerst op de werkvloer. Casus Belastingdienst en cultuurverandering

Angst heerst op de werkvloer. Casus Belastingdienst en cultuurverandering

De toeslagen-affaire bereikt vandaag (woensdag 18/12) een nieuw dieptepunt. Staatssecretaris Menno Snel heeft zijn ontslag ingediend en neemt zijn politieke verantwoordelijkheid. Het onvermijdelijke is dan toch gebeurd. Ondertussen zitten duizenden mensen in financiële nood, is een oplossing niet in zicht en zijn meer problemen te verwachten. Het begon op 27 november met een bericht op […] LEES MEER

Van strijd tegen naar perspectief voor verandering | Casus boer Brunia

Van strijd tegen naar perspectief voor verandering | Casus boer Brunia

Boer Brunia: “Ik doe het zo anders dat het bijna niet te begrijpen is. Het is bijna te mooi om waar te zijn.”   De uitdagingen bij verandering kunnen niet beter zichtbaar worden dan in het stikstofdebat. Ondanks een grote politieke uitruil van maatregelen om alle betrokkenen tevreden te stellen zijn partijen ontevreden. Ik las […] LEES MEER