Veranderkrachtscan©

Wil je als team, organisatie of samenwerkingsverband sneller veranderen, de bakens verzetten of barrières doorbreken? Doe een Veranderkrachtscan© om de belemmeringen en versnellingsmogelijkheden aan te pakken. Praktisch, fundamenteel en effectief.

Veel tijd voor prestatieverbetering gaat verloren doordat verkeerde of de echte problemen niet worden aangepakt. Echter, de eisen nemen toe en de omgeving verandert wel en sneller. De digitale VeranderKrachtScan© biedt overzicht en inzicht. De scan bestaat uit een samenhangende set aan meetpunten om belemmeringen en versnellingsmogelijkheden rond organisatie-, cultuur- en gedragsverandering in beeld te krijgen. Korte terugverdientijd want iedere ineffectieve dag is kostbare verloren tijd.

Opzet

Deze digitale self scan met gepresenteerd maatwerk veranderstrategie advies brengt de spreekwoordelijke “harde” met “zachte” kant en “bovenstroom” met “onderstroom” kant van verandering samen en biedt teams een gemeenschappelijke basis voor succesvolle verandering. Invultijd is 10 tot 30 minuten afhankelijk van toelichting op meetpunten. Verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De scan is gebaseerd op de met wetenschap onderbouwde Kernkrachtenmethode die succesvol is toegepast bij o.a. ANWB, GGD GHOR, Schiphol, Consumentenbond, RoyalHaskoningDHV en Gemeente Rotterdam.

Waarde

De scan biedt het volgende:
  1. Belangen overstijgende aanpak van organisatie-, cultuur- en gedragsproblemen op basis van systemische oorzaak-/gevolganalyse waarbij de “harde” en “zachte” kant en “bovenstroom” en “onderstroom” van veranderen wordt verbonden.
  2. Focus op significante en onderscheidende meetpunten relevant voor verandering.
  3. Onbegrensd aantal deelnemers en uitbreidingsmogelijkheid met gewenste extra meetpunten voor op maat aansluiting op organisatie-specifieke informatiebehoefte.
  4. Helder en praktisch advies met stappen om verandering beter aan te pakken.
  5. Basis voor dialoog met medewerkers om ook daadwerkelijk daarmee aan de slag te gaan.

Gratis proberen?

Registreer dan hier.