Referenties

Diederik van Leeuwen, programmadirecteur Innovatie Management UBR “Je visie en aanpak spreekt enorm aan, Edwin. Je uitgangspunt van een veilige werkomgeving is niet nieuw, maar de wijze waarop je dit praktisch toepast en verbindt met het behalen van resultaat, en het in beweging zetten van mensen (en daarmee de organisatie) maakt het interessant”.

Marcel van Venetiën, Directeur Marketing/CMO Consumentenbond “Ik heb Edwin ingehuurd als programmamanager van een strategisch programma binnen de Consumentenbond: de implementatie van nieuwe lidmaatschapsmodellen. Edwin kiest als programmamanager duidelijk de rol van facilitator en peoplemanager. Zet zoveel mogelijk de interne medewerkers in hun kracht en geeft onderliggende programmateams eigen verantwoordelijkheid. Legt niet de focus op het najagen van deadlines, maar legt verbinding, brengt afhankelijkheden in kaart en weet daarmee alsnog deadlines te halen. Durft bovendien vanuit inhoud te challengen en doortastende maatregelen te nemen. Heeft zijn opdracht succesvol uitgevoerd.”

Nicky Huizinga, HR-manager en directielid Zorgspectrum “Edwin heeft voor het MT van ZorgSpectrum een inspirerende workshop gegeven over zijn visie op verandering, en vooral op de uitdagingen bij implementaties. Het was leerzaam, boeiend en inspirerend. Ik ken Edwin ook als consultant, waar hij liet zien dat hij doet wat hij zegt en waarmaakt wat hij belooft. Ik beveel hem van harte aan!”

Ivonne van den Heuvel, Commercieel directeur bij Unigarant: “Goede programmamanager! Let op sfeer, deadlines, samenhang en resultaat.”

Marga de Jager, Directeur Merk&Leden / lid hoofddirectie bij ANWB: Vanaf november 2017 tot half juli 2018 heb je bij de ANWB gewerkt om de invoering van de AVG wetgeving te concretiseren en de ANWB “AVG- proof” te maken. Deze opdracht heb je succesvol en naar volle tevredenheid afgerond. De wijze waarop je dit hebt gedaan was voor ons anders dan wij gewend zijn van een project/ programmamanager. Onconventionele aanpak. Jij hebt je vooral gericht op het in beweging krijgen en in de lead zetten van eigen collega’s waardoor de organisatie zelf eigenaarschap heeft genomen voor de benodigde verandering. Zo is ook gelijk continuïteit en consistentie van de verandering gewaarborgd. Mensen in beweging krijgen, gezamenlijk doel helder formuleren, duidelijke projectstructuur, monitoren van voortgang en op tijd escaleren/ breder draagvlak creëren en bijsturen zijn belangrijke elementen geweest in jouw werkwijze die bijgedragen hebben aan goed resultaat.

Arnout Kruijer, Director Benelux, Bizagi:
“Edwin presented the key highlights and methodology of his book at our client event. Great insights which are also instantly applicable in real life, making his presentation a real treat to listen to.”

Marcel van Vark, Product Owner Collections bij ABN AMRO: Ik heb Edwin  ingehuurd voor een strategische heroriëntatie van debiteurenbeheer binnen ABN AMRO Operations. Binnen deze opdracht heeft Edwin laten zien dat hij zijn expertise goed kan inzetten door lijnmanagers buiten de bestaande kaders te laten denken. De impact voor de organisatie (van mens tot systemen) van de genomen besluiten weet hij goed en gedegen te onderbouwen. De gekozen richting binnen ABN AMRO Operations heeft mede geleid tot een start van een groot bankbreed programma op het gebied van debiteurenbeheer.

Marie-Nell van der Heijden, thans Manager Informatievoorziening bij de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin: Ik heb Edwin leren kennen als een analytisch sterke consultant die met een heldere blik in korte tijd tot de kern weet te komen. Hij weet een team op een originele manier scherp te houden, is in staat om snel te schakelen, gaat enthousiast te werk en dat werkt aanstekelijk!

Drs Erik van der Klei RA, thans Hoofd Internal Audit bij UMC Utrecht: Edwin Has succeeded in delivering a complex assignment on time within budget with great advice ready to be implemented. Morover he’s pleasant company with a sharp eye both on personal level as well as business level.