Kernkrachten benadering

Verandering wordt nog vaak benaderd als het periodiek snoeien van een boom. Nadat takken zijn verwijderd keren de overgebleven vogels terug op minder beschikbare takken en zingen hetzelfde lied. Ofwel: organisatie veranderd, maar de cultuur en het gedrag niet. Daardoor blijven problemen, zoals zoals achterblijvende prestaties, uitloop van programma’s, moeizame samenwerking en hoog ziekteverzuim, bestaan of nemen toe.

Met behulp van change management moet verandering dan beklijven. Maar helaas, die problemen kun je niet oplossen met change management. Change management is geen oplossing van een niet-werkende aanpak of oplossing (besturingsmodel, proces, IT systeem, etc.).

De Kernkrachten-benadering pakt, ondersteund door het Kernkrachten-model, organisatie-, cultuur- en gedragsverandering in samenhang aan voor blijvende verbetering.

Wat is het Kernkrachtenmodel?

Het Kernkrachtenmodel beschrijft verandering zoals dat op ieder moment, al dan niet bewust, gaande is. Het beschrijft spreekwoordelijk het planetenstelsel rond verandering, al kun je nog steeds doen alsof de aarde plat is. Organisatiecultuur kun je zo vergelijken met de behoudende zwaartekracht.

Bij het gedachtegoed met model hoort een methode. De Kernkrachtenmethode is een praktische systemische, integrale en aantoonbaar succesvolle benadering en aanpak voor blijvende organisatie-, cultuur- en gedragsverandering in een organisatie. De benadering is gebaseerd op inzichten van wetenschappers en managementdenkers (Pink, Sinek, Covey, etc.). proeverij is ontwikkeld om de te meten. De methode verbeterd blijvend prestaties, voorkomt uitloop van programma’s, verbeterd de samenwerking en vermindert het ziekteverzuim.

De benadering is succesvol toegepast op complexe verandertrajecten bij Royal HaskoningDHV, Gemeente Rotterdam, ANWB, Consumentenbond, GGD GHOR, Schiphol e.a.

Waarom werkt het Kernkrachtenmodel?

Organisatieverandering wordt nog vaak benaderd als het periodiek snoeien van een boom. Nadat takken zijn verwijderd keren de vogels terug op minder beschikbare takken en zingen, harder want dat is dan nodig om gehoord te worden, hetzelfde lied. Ofwel: Organisatie veranderd, maar de cultuur en het gedrag is niet veranderd. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen dwingen juist tot snellere en blijvende verandering. Zonder samenhangende of systemische benadering nemen de problemen, zoals achterblijvende prestaties en productiviteit, brandjes blussen, veel uitval en hoog ziekteverzuim, enkel toe. Het Kernkrachtenmodel werkt door de zwakste schakel(s) in het organisatiesysteem continue te versterken, zie referenties en cases.

Hoe?

Door kernkrachten voor verandering te versterken zodat aanwezig potentieel maximaal wordt benut. Doe een VeranderKrachtScan© om de veranderkracht van jouw team of organisatie te meten en de onderliggende dynamiek te achterhalen. Duid de situatie met een StrategieSessie en stel doorbrekende interventies vast. Doe het OrganistieReset programma bestaand uit 6 dagdeel-modules om met jouw team de toekomst van jouw organisatie te herijken of volg een Masterclass om kennis te vergaren en dat zelf toe te passen.

Resultaat? 

Een veranderstrategie die wordt omarmd. Een plan en verandering waar medewerkers eigenaarschap voor nemen. Implementatie waarbij medewerkers zelf verantwoordelijk nemen en de verandering omarmen.

Belofte

Pas de Kernkrachten-methode toe voor succesvolle organisatieverandering. Meer vertrouwen, krachtiger perspectief, betere samenwerking, meer energie, hogere productiviteit, meer implementatiekracht en beter resultaat.

Meer weten? Mail naar edwin.tuin@deveranderstrateeg.nl of bel naar 06-234 96 186.