Hoe kom je tot een planning die het snelst resultaat oplevert? Vier (tegennatuurlijke) tips om tot 50% tijd te besparen

Hoe kom je tot een planning die het snelst resultaat oplevert? Doe vier (tegennatuurlijke) dingen om tot 50% tijd te besparen.

Waar wordt gewerkt wordt gepland. En planningen hebben de neiging om uit te lopen, zeker als het om complexe werkzaamheden gaat. Of het nu gaat om mijlpalen in een project of op periodieke opleveringen door een agile/scrum team. Uitloop is soms verklaarbaar door onverwachte problemen binnen het team, anders wel door externe oorzaken en afhankelijkheden van buiten het team. Hoe verklaarbaar ook, het oplevermoment vaak toch niet gehaald. En je wilt zo snel als mogelijk, liefst sneller dan gepland, resultaat.

Plannen wordt vaak gezien als een rationeel en technisch proces waarbij op basis van analyse, samenhang en ureninschatting een planning tot stand komt. Plannen is daarnaast en misschien wel veel meer dan dat een cultureel en psychologisch proces. Informatie is nooit volledig. Analyses zijn nooit uitputtend. Tijdsinschattingen zijn afhankelijk van het moment en de persoon aan wie je dat vraagt. En niemand wil een planning niet halen, dus wordt altijd extra tijd opgenomen, opgeteld tot soms wel 50%! En die tijd gaat bij uitvoering vanzelf verloren resulterend in onvermijdelijke uitloop. Immers, een welbekende uitspraak luidt: “projecten kosten 2 x zo veel en duren 3 x zo lang dan gepland”.

Hoe kom je tot een planning die het snelst resultaat oplevert? Doe 4 dingen die tegennatuurlijk lijken, te weten:
1. Stel geen deadlines.
2. Vraag niet om commitment.
3. Bemoei je niet met de totstandkoming van tijdsinschattingen.
4. Houdt niet vast aan de 1e overeengekomen plandatum.

Wil je een onderbouwing en weten wat je wél moet doen? Of andere tips? Bel 06-23496186 of mail edwin.tuin@deveranderstrateeg.nl