21st Century Organizations: Kies je voor mens of technologie?

Als coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt is dat we enorm veerkrachtig zijn. In no time passen we ons aan, houden we afstand en werken we digitaal. Een ander effect is een fundamentele herbezinning op onze waarden en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben eindelijk ook tijd om daarover na te denken. De onderstroom komt naar boven en dat betekent verandering. Er wordt in Wuhan al gesproken over een tijdperk voor en na de coronacrisis.

De komende tijd, als de coronacrisis voorbijgaat, is belangrijk. Of we gaan terug naar “business as usual” in een “1,5m maatschappij”, maar verder verandert er niets. Dan hebben we een kans op vooruitgang gemist. Dat kan dan zomaar leiden tot meer oproer (boeren, bouwers, etc.), cynisme en polarisatie of erger. Of we besluiten andere keuzes te maken; voor meer maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Hoe dan ook. Dit gaat grote impact hebben op organisaties. De vraag die mij bezighoudt is hoe organisaties er in de 21e eeuw (“21st Century Organizations”) uit gaan zien. Aan welke behoeften en eisen moet een organisatie dan voldoen?

Technologie speelt in organisaties een steeds belangrijker rol. Technologie, die ons nu helpt om vanuit huis te werken, gaat organisaties ook verregaand ontwrichten. We krijgen in ieder geval te maken met de 4e digitale revolutie. Mensen maken zich zorgen over de impact van technologie, zo blijkt o.a. uit het European Tech Insights 2019 rapport van IE Business School uit Madrid. Zo is de meerderheid van de Europeanen bang dat robots de meeste menselijke banen vervangen. Meer dan 70% van de Europeanen gelooft dat regeringen maatregelen moeten nemen om automatisering te beperken. En 40% van de Europeanen denkt dat het bedrijf waar ze voor werken in de komende 10 jaar zal verdwijnen tenzij ze diepgaande en snelle veranderingen implementeren. Kortom, technologie wordt gezien als bedreiging middel voor vervanging van mensen.

Als dit de realiteit wordt, dan gaat dat tot grote problemen leiden. Armoede en lagere levensverwachting ligt voor grote groepen mensen op de loer. De angst daarvoor leidt tot verkramping, vluchten of vechten.  Dat leidt tot stagnatie van verandering in organisaties. Terwijl organisaties juist sneller moeten veranderen om relevant te blijven. Een dubbel groot probleem dus. De vraag is hoe je je medewerkers gemotiveerd en de resultaten op peil houdt.

Gelukkig, we creëren zelf de toekomst en kunnen die ook veranderen. We zullen technologie primair als middel moeten inzetten om organisaties menselijker te maken en als hulpmiddel bij saaie, lastige of vervelende taken. En dat is hard nodig in een tijd dat veranderingen zich steeds sneller zullen voltrekken en medewerkers cruciaal voor succes zijn.

(c) Edwin Tuin