Van strijd tegen naar perspectief voor verandering | Casus boer Brunia

Boer Brunia: “Ik doe het zo anders dat het bijna niet te begrijpen is. Het is bijna te mooi om waar te zijn.
 
De uitdagingen bij verandering kunnen niet beter zichtbaar worden dan in het stikstofdebat. Ondanks een grote politieke uitruil van maatregelen om alle betrokkenen tevreden te stellen zijn partijen ontevreden. Ik las een bericht over boer Jaring Brunia en hoe hij omgaat met dit complexe vraagstuk.  Hieronder een aantal aanknopingspunten gebaseerd op zijn aanpak van strijd tegen naar perspectief voor verandering.

1. Negeer je instinct
Bij dreiging van acuut gevaar volgt een instinctieve vlucht-, vecht- of bevries-reactie. Dat wordt veroorzaakt door onze hersenstam of reptielenbrein; het oudste deel van de hersens waarin ons instinct en wil om te overleven zetelt. Vroeger was dat gevaar zeer realistisch, want iedere verkeerde situatie-inschatting kon direct tot de dood leiden. Bij dit stikstofprobleem is dat niet het geval. Op het malieveld worden problemen wel kenbaar gemaakt, maar niet opgelost. Dus luister naar je gevoel, gebruik je verstand en laat je vooral niet door emoties leiden.

2. Zoek positieve energie en perspectief
Bruinsma richt zich niet op strijd en actievoeren, want dat is een hele hoop negatieve energie. Hij gelooft veel meer in laten zien dat het anders kan. Zo zet Brunia het grasland centraal in plaats van de koe. Bij verandering binnen organisaties is weerstand een belangrijke zo niet de belangrijkste faalfactor. In organisaties kun je het niet alleen. Bouw – dwars door rangen en standen – aan een “community van welwillenden”, ontwikkel een aantrekkelijk toekomstperspectief en zoek nieuwe organisatie- en business modellen om verandering te bewerkstelligen.

3. Streef naar de beste gecombineerde oplossing
Bruinsma steekt zijn geld liever in het kopen van weilanden dan investeren in hypermoderne stallen en kiest daarmee een andere weg dan veel collega’s. Dat vereist kracht, want groepsdruk werkt gelijk als een soort zwaartekracht op de eigen oordeelsvorming, uniformeert gezichtspunten en stimuleert volggedrag. Groepsdruk kan leiden tot tunnelvisie, vooringenomen posities en daarmee tot tijdverlies en beperkte oplossingsruimte. Bij organisatieproblemen is een voor de hand liggende reflex om de oplossingen in meer IT te zoeken. Dit wordt mede ingegeven door de noodzaak om vooral niet achterop te raken. Blijf je afvragen welke combinatie van mens en IT de beste oplossing is. Meer IT is niet altijd beter, want dat wordt daarmee ook steeds complexer, inflexibeler, fout-gevoeliger, duurder en vergroot de (leverancier)afhankelijkheid. Zie ook de recente publiciteit rond gedoe met softwarelicenties en afhankelijkheid bij ziekenhuizen. Zorg ten allen tijde dat je de regie houdt en je snel kunt aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.

Om tot slot te eindigen in de geest van de quote van Brunia: “Volg niet klakkeloos, maar volg je eigen (organisatie) weg richting een mooie(re) waarheid”. Succes met organisatieverandering, digitalisering en business transformatie!

Reageren op deze blog of weten hoe het anders kan? Mail dan naar edwin.tuin@deveranderstrateeg.nl. Klik op As Times Change om ook andere blogs te lezen.

Edwin Tuin

www.deveranderstrateeg.nl | edwin.tuin@deveranderstrateeg.nl | 06-23496186