If you change the way you look at things, the things you look at change.

Welke grote ramp die wereldwijd aandacht kreeg speelde nog geen maand geleden (in februari)? Weet je het nog? De bosbranden in Australië. We zijn het alweer vergeten. Maar ook andere ingrijpende ontwikkelingen en rampen, zoals de oorlog in Syrië, de Brexit en sprinkhanenplaag in Afrika krijgen nauwelijks nog aandacht.

De coronacrisis heeft ons leven volledig op z’n kop gezet. “Never waste a good crisis”, zo zei Winston Churchill die de Tweede wereldoorlog aangreep voor oprichting van de VN. Deze crisis is ook zo’n kans. Door deze crisis kunnen we niet anders dan de realiteit onder ogen te komen. Overvolle IC’s, mensen in ademnood en enorme toename van sterfte dichtbij huis zijn niet te vermijden. We bleken in staat ons enorm snel aan te passen. We kunnen het wel, als de aanleiding maar belangrijk en urgent genoeg is.

Zal de wereld na deze crisis veranderen? Misschien wel. Dat hangt van de mate waarin we anders naar de wereld gaan kijken. Of zoals Wayne Dyer zie: “If you change the way you look at things, the things you look at change.” Corona zou een game changer kunnen zijn. Er wordt in Wuhan al gesproken over een tijdperk voor en na de coronacrisis. De komende tijd, als de roep om opstarten van de economie steeds luider wordt, is belangrijk. Wat gaan “we” doen, met z’n allen. Het oude normaal in een nieuwe jas in een “1,5m maatschappij”? Dan heeft de mensheid een kans op vooruitgang gemist. Dat kan dan zomaar leiden tot meer cynisme, oproer (boeren, bouwers, etc.), polarisatie of erger. Of grijpen we deze crisis aan om te veranderen? De discussie over al dan niet thuis werken lijkt me achterhaald. Alleen dat al blijven doen kan enorme impact hebben voor alle sectoren en organisaties. Van alles is minder nodig. Minder kantoorruimte is benodigd, maar daarmee ook minder werk voor bouwers, installatie- en inrichtingsbedrijven. Investeringen in nieuwe wegen en andere mobiele infrastructuur kunnen, als we willen, worden opgeschort. Het brandstofverbruik kan sterk afnemen. Grote fysieke bijeenkomsten, congressen, festivals en events zullen fysiek kleiner moeten worden om die 1,5 meter-veiligheid te garanderen. De roep om veilige, lokaal geproduceerde en gezonde voedingsmiddelen zal toenemen, mede door de link tussen het coronavirus en onze voedselproductie. Is globalisering, verslepen van producten uit China naar het Westen en het vele rondvliegen nog nodig? Dat kan minder en dan van invloed zijn op o.a. de haven van Rotterdam en Schiphol. Eerder krimp ligt dan in het verschiet. We gaan minder outsourcen buiten Europa en weer meer lokaal produceren (of 3D-printen), zoals nu ook weer mondkapjes en beademingsapparatuur. Gelukkig bijeffect is dat deze ontwikkelingen ook helpt om het stikstofprobleem op te lossen en de klimaatdoelstellingen te halen.

Voor mij staat vast dat de pre-corona wereld voorbij is. De onderstroom komt naar boven en de roep om verandering zal toenemen. Dit is hét moment om fundamenteel naar het bedrijfsmodel en de relevantie van jouw organisatie te kijken. Creëren van maatschappelijke waarde en inzet van technologie zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen zijn daarbij belangrijke vertrekpunten. Pak het momentum nu aan, want nu kun je wellicht nog een toekomst kiezen. Want voor je het weet kiest het publiek – via de politiek of de portemonnee – de toekomst voor jou.

(c) Edwin Tuin

Victalis creëert 21st Century Organizations en helpt organisaties succesvol te zijn in dit nieuwe tijdsgewricht. Meer informatie zie Victalis. Voor meer informatie neem contact op.