De valkuilen van Agile

De valkuilen van Agile

In alle gangbare verandermethodieken neemt de “case for change” (of “burning platform”) en belangrijke rol in. Zo’n case, het beginpunt van een verandering, is feitelijk een SWOT gecombineerd met een langere dan wel kortere termijn duiding. In dit verband wordt o.a. ook Porters vijfkrachtenmodel gebruikt om de invloeden in en om de markt van de […] LEES MEER

De vier belangrijkste valkuilen bij organisatieverandering

De vier belangrijkste valkuilen bij organisatieverandering

Een hele reeks retailbedrijven, zoals V&D, USG (Perry Sport en Aktiesport) en La Ligna, ging onlangs failliet. Verliezen zijn geleden en honderden mensen zijn hun baan kwijt. Deze bedrijven hebben zich blijkbaar niet tijdig kunnen aanpassen aan de marktomstandigheden waarin internet een dominante rol speelt. De verandering toch niet goed gemanaged. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt […] LEES MEER

De wet van Martec en achterblijvende snelheid van organisatieverandering

De wet van Martec en achterblijvende snelheid van organisatieverandering

Organisatieverandering kan de snelheid van technologieontwikkeling niet bijhouden zo stelt de nieuwe en relatief onbekende wet van Martec (2013, Scott Brinker). Deze wet stelt dat technologische mogelijkheden exponentieel groeien, terwijl organisaties zich logaritmisch ontwikkelen. De ‘gap’ tussen technische mogelijkheden en aanpassingsvermogen van organisaties neemt dus volgens deze wet toe. Zijn organisaties (te) traag met aanpassen […] LEES MEER

Groepsdynamiek: 4 essentials voor organisatietransformatie

Groepsdynamiek: 4 essentials voor organisatietransformatie

Bij transformatie van organisaties is in eerste instantie de structurele en planmatige kant leidend. Echter, door een drietal ontwikkelingen neemt de rol van groepen in belang toe. Ten eerste door de trend richting Agile-organiseren waarbij in cycli van korte iteraties gezamenlijk aan een resultaat wordt gewerkt. Ten tweede door de stimulering van (organisatie-overstijgende) kennisdeling en […] LEES MEER

Effectieve verandering: 15 lessen

Effectieve verandering: 15 lessen

De oudste bekende angst is die voor de dood ofwel het onbekende. Hetzelfde geldt voor organisaties die moeten veranderen als gevolg van een reorganisatie, integratie of implementatie. Angst leidt tot verstarring. Dit heeft impact op medewerkers en leidt tot weerstand. Goed met weerstand omgaan is essentieel om te voorkomen dat iedere veranderstap een strijd wordt, […] LEES MEER

Cultuur en organisatietransformatie: 5 aandachtspunten

Cultuur en organisatietransformatie: 5 aandachtspunten

Cultuur heeft grote invloed – of het nu gaat om fusies, integraties, overnames of reorganisaties – op het succes van organisatietransformaties. Hieronder 5 aandachtspunten. #1. Wat is cultuur en waarom is dat belangrijk? Cultuur is het systeem van gedeelde betekenis van de medewerkers en wat zich uit o.a. in rituelen, normen en waarden, verhalen, symbolen, […] LEES MEER

Fusie of overname? 5 aandachtspunten voor succesvolle integratie

Fusie of overname? 5 aandachtspunten voor succesvolle integratie

Organisaties fuseren voortdurend om schaalgrootte te krijgen in globaliserende markten. Door integratie worden jaarlijks significante kostenbesparingen gerealiseerd. Vaak is besluitvorming in de board room geen probleem, maar nu nog de uitnutting. De “deal” in de bestuurskamer is immers pas het begin. Beide organisaties integreren. De ervaring leert dat de kans dat fusies falen vele malen […] LEES MEER

Disruptie en Transformatie: 10 tips

Disruptie en Transformatie: 10 tips

Markten raken ontwricht of disrupt. Nieuwe technologie die vraag- en aanbod slim bij elkaar brengt leidt tot ingrijpende veranderingen in o.a. de hotellerie (AirBnB) of taximarkt (Uber). De middelen worden geleverd door particulieren in plaats van een organisatie met medewerkers. Niet de organisatie, maar het dominante platform wordt bepalend. Nieuwe wetgeving leidt tot ingrijpende veranderingen […] LEES MEER

Creativiteit: de onderbelichte waardescheppende kracht in organisaties

Creativiteit: de onderbelichte waardescheppende kracht in organisaties

Creativiteit. Een woord dat in professionele omgevingen niet altijd positief wordt geduid. En veelal niet voorkomt op het lijstje met competenties die worden gevraagd. Onnodig en jammer, want creativiteit is de scheppende kracht in organisaties; of het nu gaat om slim oplossen van problemen, het maken van plannen of ontwikkelen van nieuwe producten of business […] LEES MEER

Grenzen verleggen ondanks of dankzij nieuwe toetreders…

Grenzen verleggen ondanks of dankzij nieuwe toetreders…

Ik vraag me wel eens het volgende af: “is ziekenhuis (of bank, retailer, etc.) A beter dan B en wat bepaalt het onderscheid?” Is het slimme (betere) marketing en daardoor andere beleving, lagere prijs, significant betere dienstverlening of toch een fundamenteel ander product en betere propositie? En komen er nieuwe partijen met proposities die markten […] LEES MEER