Grenzen verleggen ondanks of dankzij nieuwe toetreders…

Ik vraag me wel eens het volgende af: “is ziekenhuis (of bank, retailer, etc.) A beter dan B en wat bepaalt het onderscheid?” Is het slimme (betere) marketing en daardoor andere beleving, lagere prijs, significant betere dienstverlening of toch een fundamenteel ander product en betere propositie? En komen er nieuwe partijen met proposities die markten ingrijpend zal veranderen?

Lastige vragen om te beantwoorden. Organisaties richten zich nu vaak op performance optimalisatie met behulp van o.a. Lean Six Sigma, Scrum, digitalisering of big data. De mogelijkheden moeten worden uitgenut, maar stel ook de vraag of dit afdoende is en leidt tot een nieuwe onderscheidende propositie om een voorsprong te creëren. Wat als buitenstaanders in een marktsegment penetreren zonder legacy? Neem praktijkvoorbeelden zoals Airbnb en Uber die de hotellerie- en taximarkt op haar grondvesten doen schudden. Wat te denken van mogelijkheden als een Google-oogziekenhuis (wereldwijde keten?) in combinatie met kennis opgebouwd via Google Glass? Of een Apple-bank gebaseerd op best-in-class IT-solutions? De toekomst is dichterbij dan je wellicht denkt! Niet of, maar wanneer is de vraag over nieuwe proposities en toetreders.

Is er voldoende aandacht voor het verleggen van grenzen en het vergroten van het onderscheidend vermogen van organisaties? Aandacht hiervoor kan mogelijk erger – een noodzakelijke en pijnlijke cost cutting reorganisatie, executieverkoop of faillissement – voorkomen. Ik zou daarom zeker ook aandacht besteden aan de volgende vragen:

  • Wat gebeurt er rondom de organisatie buiten de grenzen van het marktsegment en wat is daarvan de invloed op de relevantie voor klanten (patiënten, consumenten, etc.)?
  • Hoe kan ik anders tegen mijn organisatie aankijken om een nieuw concreet perspectief voor groei of verbetering te zien? Wat zie ik, anderen en welk perspectief biedt een ander frame?
  • Waar kan de organisatie specialiseren (of juist integreren) om onderscheidende toegevoegde waarde in de value chain te leveren?
  • Waar liggen de belangrijkste beperkingen die moeten worden weggenomen om onderscheidend te worden of blijven?
  • Hoe kan al het aanwezige talent worden gemobiliseerd om beperkingen weg te nemen en groeistappen te maken?

Rondlopend bij organisaties en sprekend met medewerkers (van alle niveau´s) ben ik geregeld verrast over inzichten uit onverwachte hoek en de stimulans voor verandering dat dit soort vraagstukken teweegbrengt.