Klanten en diensten

De Veranderstrateeg helpt organisaties die kampen met terugkerende problemen, zoals achterblijvende prestaties, uitloop van programma’s, moeizame samenwerking en hoog ziekteverzuim. Daartoe biedt De Veranderstrateeg een vijftal diensten:

  • Interim (trusted) strategieadviseur, verandermanager, kwartiermaker of crisisbezweerder. Edwin wil graag midden in de dynamiek staan, het voorbeeld geven en de organisatie meehelpen veranderen. Lees zijn CV voor meer informatie.
  • Inspiratiesessie “Waarom zouden ze meewerken aan (jouw) verandering?”. Deze maandelijkse open sessies voor leidinggevenden aan verandering legt uit waarom top-down expertmatig implementeren van verandering steeds minder goed werkt en biedt een alternatief die medewerkers maximaal stimuleert om daaraan mee te werken. Meer weten?
  • Veranderkrachtscan©. Deze scan is gericht om de barrières en versnellingsmogelijkheden voor prestatieverbetering en verandering te achterhalen. De scan helpt een ineffectieve aanpak van verandering, waarmee enkel tijd en energie verloren gaat, voorkomen. Meer weten?
  • Veranderstrategiesessie. Verandering voltrekt zich via vaststaande wetten, of je dat nu wilt of ervan bewust bent of niet. Begrip is de basis voor verbetering. Tijdens deze sessie wordt de werking van verandering toegelicht en uitgelicht hoe je veranderkracht kunt versterken. Meer weten?
  • Organisatiereset programma. Idealiter pak je verandering met je eigen team aan en los je problemen zelf op. Dit Resetprogramma, bestaande uit 6 modules, helpt jou en je team om zelfstandig je organisatie te transformeren en prestaties blijvend te verbeteren. Meer weten?
  • Lezingen of gastcolleges. Een lezing helpt deelnemers om de fundamenten onder verandering te begrijpen en de effecten van interventies. Tijdens zo’n lezing ga ik in op de problematiek van de doelgroep en leg uit wat nodig is om barrières bij verandering te doorbreken. Meer informatie?

Wil je weten hoe hij zijn gedachtegoed succesvol bij organisaties als Royal HaskoningDHV, Gemeente Rotterdam, GGD GHOR (Coronabestrijding), Schiphol, ANWB en Consumentenbond heeft ingezet? Lees dan over een viertal uitgewerkte klantcases en zijn uitgebreide referenties.