Inspiratiesessie: “Waarom zouden ze meewerken aan (jouw) verandering?”

Introductie

Digitale en maatschappelijke verandering voltrekt zich sneller dan ooit met toenemende impact. Organisaties zullen zich daardoor ook steeds sneller moeten aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. De bottleneck is de mens. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dus, waarom zouden ze meewerken aan (jouw) verandering?

Probleem is dat de gangbare top-down, expertmatige en op implementatie gerichte aanpakken daar juist op zijn gericht. Die werken dus steeds minder goed. En niets is zo makkelijk voor medewerkers om, zonder consequenties, verandering te verstoren, te vertragen of te laten mislukken. Die raken ondertussen wel gestrest, gedemotiveerd of vallen uit waardoor de productiviteit daalt, terwijl het werk vaak met minder mensen moet worden gedaan. Gelukkig is er een aantoonbaar succesvolle benadering die ervoor zorgt dat medewerkers maximaal meewerken aan (jouw) verandering en die leidt tot kostenbesparing op de koop toe! Tip van de sluier: start direct met borging.

Doelgroep

Bestuurders, managers, coaches en andere (bege)leiders van verandering die te kampen hebben met veranderproblemen, zoals weerstand, uitloop, afnemende motivatie medewerkers, uitblijven gedragsverandering, en openstaan voor een andere benadering.

Inhoud

De sessie is online en interactief waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Maatschappelijke en digitale ontwikkelingen en impact op organisaties en mensen.
  • Werking van organisaties, mensen, cultuur, mindset en gedrag.
  • Kernkrachtenbenadering en -model (buiten/binnenwereld, harde/zachte kant, onder/bovenstroom).
  • Praktijkcases.
  • Q&A. Deelnemers kunnen vooraf vragen aanleveren die tijdens de sessie worden behandeld.

Tijdstip, duur en Prijs

De sessies zijn maandelijks. Een sessie duurt 1,5 uur en kost EUR 99,00 per deelnemer exclusief BTW inclusief boek “Mensen boven Macht” t.w.v. EUR 26,90. Geplande data: NTB