Versnellende veranderaar voor toekomstbestendige organisaties die vanuit KRACHT mensen meeneemt.

Welkom bij adviesbureau De Veranderstrateeg van Edwin Tuin. De Veranderstrateeg loodst organisaties naar de toekomst in een tijdperk waarin steeds hogere eisen worden gesteld. Gebruikt bewezen praktische systemische met wetenschap onderbouwde kernkrachtenmethode. Succesvol toegepast bij Royal HaskoningDHV, Gemeente Rotterdam, ANWB, Consumentenbond, GGD GHOR, Schiphol e.a.

Meer weten? Klik voor mail of bel 06 234 96 186.

DE KERNKRACHTEN-METHODE©

De KERNKRACHTEN-methode zorgt voor succesvolle verandering door (1) het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving met (2) een wenkend perspectief waarin medewerkers (3) hun professionaliteit en talent kunnen ontplooien en uitgedaagd worden om (4) verantwoordelijkheid te nemen. Van moeten naar willen veranderen.

 

STRATEGIESESSIE

Bij blijven in een tijdperk van versnellende verandering? Wil je inzicht, vaststellen of je aanpak effectiever kan of een impuls? Doe dan een interactieve Strategiesessie – ook volledig digitaal verzorgt – met jouw team met concreet resultaat.

ORGANISATIERESET PROGRAMMA

Tijd voor een organisatiereset of herijking van de koers? Dit programma helpt jouw organisatie relevant te blijven in een veranderend tijdperk. Het programma wordt ook digitaal verzorgd en is opgebouwd uit 6 modules van ieder een dagdeel met ieder 4 gerichte opdrachten. Iedere module heeft een concreet thema, doel en resultaat en is direct toepasbaar in de organisatie.

MASTERCLASS

“Je visie en aanpak spreekt enorm aan, Edwin. Je uitgangspunt van een veilige werkomgeving is niet nieuw, maar de wijze waarop je dit praktisch toepast en verbindt met het behalen van resultaat, en het in beweging zetten van mensen (en daarmee de organisatie) maakt het interessant”. D. van Leeuwen, programmadirecteur Innovatie Management UBR, oktober 2021.

REFERENTIES

“Edwin kiest als programmamanager duidelijk de rol van facilitator en peoplemanager. Zet zoveel mogelijk de interne medewerkers in hun kracht en geeft onderliggende programmateams eigen verantwoordelijkheid. Legt niet de focus op het najagen van deadlines, maar legt verbinding, brengt afhankelijkheden in kaart en weet daarmee alsnog deadlines te halen. Durft bovendien vanuit inhoud te challengen en doortastende maatregelen te nemen. Heeft zijn opdracht succesvol uitgevoerd”. Marcel van Venetiën, Directeur Marketing/CMO Consumentenbond, september 2020

ALLES DRAAIT OM VERANDERING

Boek Alles draait om verandering is geschreven voor leiders en professionals die meer uit de organisatie willen halen en die organisatieverandering willen vereenvoudigen of versnellen. Het boek bevat inzicht in de ontwikkelingen, uitdagingen en een werkende aanpak voor verandering. LEES MEER

OVER EDWIN

Mijn naam is Edwin Tuin en ik ben een systemische veranderaar voor toekomstbestendige organisaties die mensen krachtig meeneemt. Ik heb ruim 25 jaar ervaring als strategie adviseur, business coach, director en interim-/programma manager. Ik ben schrijver van boek “Alles draait om verandering” met de KERNKRACHTEN-methode, verzorg lezingen en gastdocentrollen (Nyenrode, VU).