Veranderaar voor toekomstbestendige organisaties met maatschappelijke impact die problemen oplost en prestaties blijvend verbeterd.

Welkom bij adviesbureau De Veranderstrateeg van Edwin Tuin. Voor blijvende prestatieverbetering door systemische en samenhangende aanpak van organisatie-, cultuur- en gedragsverandering.

Meer weten? Klik voor mail of bel 06 234 96 186.

VISIE OP SUCCESVOLLE VERANDERING

Blijvende prestatieverbetering kan enkel met systemische aanpak van organisatie-, cultuur- en gedragsverandering. Prestatieverbetering wordt nog vaak benaderd als het periodiek snoeien van een boom. Nadat takken zijn verwijderd keren de overgebleven vogels terug op minder beschikbare takken en zingen hetzelfde lied. Ofwel: Organisatie veranderd, maar de cultuur en het gedrag niet waardoor problemen blijven bestaan. De Kernkrachten-methode pakt organisatie-, cultuur- en gedragsverandering in samenhang aan voor blijvende verbetering.

NIEUW: VeranderKrachtScan©

Meten is weten. Veel tijd voor prestatieverbetering gaat verloren doordat verkeerde of de echte problemen niet worden aangepakt. Echter, de eisen nemen toe en de omgeving verandert wel en sneller. De digitale VeranderKrachtScan© biedt overzicht en inzicht. De scan bestaat uit een samenhangende set aan meetpunten om belemmeringen en versnellingsmogelijkheden rond organisatie-, cultuur- en gedragsverandering in beeld te krijgen. Korte terugverdientijd want iedere ineffectieve dag is kostbare verloren tijd.

NIEUW: Boek "Mensen boven macht" verschijnt dit voorjaar

Prestatieverbetering draait om mensen. Hoe krijg je die in beweging zonder te trekken? Een organisatie is een energiesysteem dat zichzelf kan versterken. Daarvoor zul je de kernkrachten moeten versterken die aansluiten op basisbehoeften van mensen die zijn gekoppeld aan vier belangrijke fundamenten. Mijn nieuw boek “Mensen boven Macht” – o.a. over systeemwerking, organisatiecultuur, mind set en gedragsverandering – verschijnt dit voorjaar. Neem contact op via edwin.tuin@deveranderstrateeg.nl als je alvast een boek wilt reserveren.

STRATEGIESESSIE

Het begin is het belangrijkste van iedere verandering. Een goed begin is het halve werk. Aanpakken die dezelfde problemen blijven opleveren, zoals achterblijvende prestaties, uitloop van verandertrajecten, brandjes blussen en verandermoeheid, kun je beter inruilen voor een die blijvend prestaties verbeterd en mensen in hun kracht zet. Een Strategiesessie kan een goede eerste stap zijn voor een motiverende aanpak voor blijvende prestatieverbetering. Wil je inzicht, vaststellen of je veranderaanpak effectiever kan of een impuls om bij te blijven? Doe dan een interactieve Strategiesessie, eventueel gebaseerd op een VeranderKrachtScan met jouw team met concreet resultaat.

ORGANISATIERESET PROGRAMMA

Je hebt je managementteam op orde. De organisatie staat aan de vooravond van een transitie of transformatie en je wilt de maatschappelijke impact vergroten, de prestaties blijvend verbeteren en medewerkers meer ruimte geven om een bijdrage te kunnen leveren. Je wilt deze uitdaging met je managementteam en medewerkers zo zelfstandig als mogelijk aangaan. Dit Resetprogramma helpt jou en je team om zelfstandig je organisatie te transformeren en prestaties blijvend te verbeteren. Het programma is opgebouwd uit 6 modules van ieder een dagdeel met ieder 4 gerichte opdrachten. Iedere module heeft een concreet thema, doel en resultaat en is direct toepasbaar in de organisatie.

MASTERCLASS

Wil je weten hoe je sneller kunt veranderen bij toenemende prestatiedruk en groeiend tekort van medewerkers? Nodig me dan eens uit voor een lezing of masterclass.

REFERENTIES

“Edwin kiest als programmamanager duidelijk de rol van facilitator en peoplemanager. Zet zoveel mogelijk de interne medewerkers in hun kracht en geeft onderliggende programmateams eigen verantwoordelijkheid. Legt niet de focus op het najagen van deadlines, maar legt verbinding, brengt afhankelijkheden in kaart en weet daarmee alsnog deadlines te halen. Durft bovendien vanuit inhoud te challengen en doortastende maatregelen te nemen. Heeft zijn opdracht succesvol uitgevoerd”. Marcel van Venetiën, Directeur Marketing/CMO Consumentenbond, september 2020

ALLES DRAAIT OM VERANDERING

Boek Alles draait om verandering is geschreven voor leiders en professionals die meer uit de organisatie willen halen en die organisatieverandering willen vereenvoudigen of versnellen. Het boek bevat inzicht in de ontwikkelingen, uitdagingen en een werkende aanpak voor verandering. Lees meer

Cases

Wil je weten hoe de Kernkrachten-methode succesvol bij organisaties is ingezet? De Kernkrachtenmethode is succesvol ingezet bij o.a. Royal HaskoningDHV, Gemeente Rotterdam, GGD GHOR (Coronabestrijding), Schiphol, ANWB en Consumentenbond. Een viertal cases zijn kort uitgewerkt.

OVER EDWIN

Mijn naam is Edwin Tuin en ik ben een systemische veranderaar voor toekomstbestendige organisaties die mensen krachtig meeneemt. Ik heb ruim 25 jaar ervaring als strategie adviseur, business coach, director en interim-/programma manager. Ik ben schrijver van boek “Alles draait om verandering” met de KERNKRACHTEN-methode, verzorg lezingen en gastdocentrollen (Nyenrode, VU).