Versnellende veranderaar voor toekomstbestendige organisaties die medewerkers krachtig meeneemt.

Welkom bij adviesbureau De Veranderstrateeg van Edwin Tuin. De Veranderstrateeg loodst organisaties naar de toekomst in een tijdperk waarin steeds hogere eisen worden gesteld. Gebruikt bewezen praktische systemische met wetenschap onderbouwde Kernkrachten-methode. Succesvol toegepast bij Royal HaskoningDHV, Gemeente Rotterdam, ANWB, Consumentenbond, GGD GHOR, Schiphol e.a.

Meer weten? Klik voor mail of bel 06 234 96 186.

DE KERNKRACHTEN-METHODE©

Wil je dat medewerkers zich maximaal inzetten voor verandering? De KERNKRACHTEN-methode zorgt voor succesvolle verandering door (1) het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving met (2) een wenkend perspectief waarin medewerkers (3) hun professionaliteit en talent kunnen ontplooien en uitgedaagd worden om (4) verantwoordelijkheid te nemen. Van moeten naar willen veranderen.

 

NIEUW! VeranderKrachtScan©

Doe een VeranderKrachtScan© om de belemmeringen te achterhalen en versnellingsmogelijkheden van je team, organisatie of samenwerkingsverband in beeld te krijgen.

Wil je als team, organisatie of samenwerkingsverband sneller veranderen, de bakens verzetten of barrières doorbreken? Doe dan een VeranderKrachtScan© die de “harde” (structuur, organisatie, etc.) met “zachte” (cultuur, gedrag, etc.) samenbrengt om belemmeringen in je team te achterhalen en versnellingsmogelijkheden in beeld te krijgen.

AANKONDIGING BOEK "Waarom zouden ze meewerken aan jouw verandering"

Wil je beter begrijpen hoe verandering werkt, hoe je daar meer grip op kunt krijgen en wat nodig is om systeem barrières te doorbreken? Mijn nieuwe boek met werktitel “Waarom zouden ze meewerken aan jouw verandering” verschijnt dit voorjaar. Naast afronding van het manuscript wordt nu gewerkt aan een boekcover. Aan welke type cover geef jij de voorkeur? Mail dat dan naar edwin.tuin@deveranderstrateeg.nl of 06-23496186. Neem ook contact op als je meer wilt weten of alvast een boek wilt reserveren. Meer informatie volgt binnenkort.

STRATEGIESESSIE

Wil je inzicht, vaststellen of je veranderaanpak effectiever kan of een impuls om bij te blijven?> Doe dan een interactieve Strategiesessie, eventueel gebaseerd op een VeranderKrachtScan met jouw team met concreet resultaat.

ORGANISATIERESET PROGRAMMA

Wil je een organisatiereset of herijking van de koers en dat zelfstandig met je team aanpakken? Doe dan dit Resetprogramma dat jou helpt om als organisatie relevant te blijven in een veranderend tijdperk. Het programma is opgebouwd uit 6 modules van ieder een dagdeel met ieder 4 gerichte opdrachten. Iedere module heeft een concreet thema, doel en resultaat en is direct toepasbaar in de organisatie.

MASTERCLASS

Wil je weten hoe je sneller kunt veranderen bij toenemende prestatiedruk en groeiend tekort van medewerkers? Nodig me dan eens uit voor een lezing of masterclass.

REFERENTIES

“Edwin kiest als programmamanager duidelijk de rol van facilitator en peoplemanager. Zet zoveel mogelijk de interne medewerkers in hun kracht en geeft onderliggende programmateams eigen verantwoordelijkheid. Legt niet de focus op het najagen van deadlines, maar legt verbinding, brengt afhankelijkheden in kaart en weet daarmee alsnog deadlines te halen. Durft bovendien vanuit inhoud te challengen en doortastende maatregelen te nemen. Heeft zijn opdracht succesvol uitgevoerd”. Marcel van Venetiën, Directeur Marketing/CMO Consumentenbond, september 2020

ALLES DRAAIT OM VERANDERING

Boek Alles draait om verandering is geschreven voor leiders en professionals die meer uit de organisatie willen halen en die organisatieverandering willen vereenvoudigen of versnellen. Het boek bevat inzicht in de ontwikkelingen, uitdagingen en een werkende aanpak voor verandering. Lees meer

OVER EDWIN

Mijn naam is Edwin Tuin en ik ben een systemische veranderaar voor toekomstbestendige organisaties die mensen krachtig meeneemt. Ik heb ruim 25 jaar ervaring als strategie adviseur, business coach, director en interim-/programma manager. Ik ben schrijver van boek “Alles draait om verandering” met de KERNKRACHTEN-methode, verzorg lezingen en gastdocentrollen (Nyenrode, VU).