Meetpunt 10. Rolruimte

Meetpunt 10. Rolruimte

De rolruimte bepaalt de mate waarin medewerkers de ruimte krijgen om werkzaamheden naar eigen inzicht, op eigen moment en op best passende locatie uit te voeren.