Meetpunt 11. Leiderschap

Meetpunt 11. Leiderschap

Leiderschap is nodig om medewerkers op passende wijze mee te nemen in verandering. Te denken valt aan aspecten als integer, verbindend, dienend en sturend.