Meetpunt 4. Competenties

Meetpunt 4. Competenties

Zonder kennis en vaardigheden kan niet worden veranderd. Te denken valt aan kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, digitalisering en verandering. In hoeverre sluiten de competenties aan bij de benodigdheden als gevolg van verandering?