Meetpunt 3. Doelstellingen

Vraag 3. Doelstellingen

Doelstellingen geven richting aan de organisatie. Hoe helderder, eenduidiger en uitdagender des te krachtiger.