Meetpunt x. Waarden

Meetpunt 13. Kerwaarden

Gebrek aan beleefde kernwaarden leidt tot mistanden en corruptie. Belangrijk is dat gecommuniceerde kernwaarden ook zo intern worden gehanteerd en beleefd. Idealiter zijn ze volledig in lijn met de individuele menswaarden.