Meetpunt 11. Verantwoordelijkheden

Meetpunt 11. Verantwoordelijkheden

Hoe lager verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd des te meer ruimte voor medewerkers om besluiten te nemen, problemen op te lossen en veranderingen vorm te geven.