Meetpunt 9. Plannen

Meetpunt 9. Plannen

Een plan zorgt helpt om doelstellingen zo goed mogelijk en op tijd te realiseren. Te denken valt aan duidelijkheid, efficiency, uitvoerbaarheid en haalbaarheid.