Meetpunt 22. Motivatie

Meetpunt 22. Motivatie

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers werken beter en met meer plezier. Ze lopen een stapje harder als de situatie daarom vraagt.