Voordelen

Toepassing biedt diverse voordelen.

Voor bestuurders: focus van de korte naar de langere termijn

 • Eenduidiger missie en visie op de toekomst.
 • Meer ruimte voor groei en lange termijn resultaat.
 • Organisatiebrede strategie met commitment in de organisatie.
 • Integrale roadmap met samenhang gekoppeld aan lange termijn doelstelling en waardecreatie.
 • Betere kwaliteit en draagvlak voor strategische besluitvorming.
 • Meer tijd voor volgen van externe ontwikkelingen, ontwikkelen van partnerships en key accounts.
 • Meer vertrouwen van stakeholders en positievere publiciteit.

Voor managers: focus van managen naar leiden

 • Meer betrokkenheid bij strategie-ontwikkeling.
 • Helder kader voor doel- en prioriteitstelling. Meer capaciteit voor werkzaamheden.
 • Meer ritme van en synchronisatie tussen initiatieven; meer focus.
 • Meer tijd voor coaching en begeleiding.
 • Deelname van medewerkers aan werkzaamheden en verandering met commitment.
 • Meer tijd voor (latente) klantbehoeften, de ontwikkeling en (key) accounts.
 • Meer tijd voor innovatie, dienstverlening, kwaliteit en medewerkers.
 • Meer teamwork, bereidheid extra stap te zetten door medewerkers en groter oplossend vermogen.

Voor medewerkers: focus van productiemiddel naar bron van energie en vernieuwing

 • Meer perspectief en betekenis van werkzaamheden.
 • Meer dialoog bij strategie-ontwikkeling.
 • Meer vakmanschap, trots en commitment op veranderingen.
 • Meer creativiteit, ontplooiing van talent en groter leervermogen.
 • Toenemende employability en waarde voor de organisatie.
 • Minder stress, uitval en burn-outs.