Herijken en realiseren AVG-programma

<h2>Situatie en opdracht<h2>

Een grote Nederlandse vereniging en commerciële organisatie met grote hoeveelheden persoonsgegevens kampte met de uitdaging tijdig AVG-compliant te zijn. Gevraagd om te zorgen dat de organisatie tijdig AVG-compliant is.

<h2>Aanpak</h2>

AVG aangepakt als verandervraagstuk en een aanpak ontwikkelt die zoveel mogelijk “pull” genereert, zorgt dat alle niveaus – van hoofddirectie tot werkvloer – zijn rol kan spelen met het oog op directe borging. Gezorgd dat de organisatie in beweging is gekomen en is gaan samenwerken om privacybescherming zo goed als mogelijk te realiseren.

<h2>Resultaat</h2>

AVG compliant per 25 mei 2018, verandering geborgd en organisatie gereed om privacybescherming verder te versterken.