Strategie voor verandering

Kort samengevat

Je wilt een plan, aanpak of strategie die wérkt en de organisatie in beweging brengt. Wij helpen bij het ontwikkelen van zo’n plan zodat je kunt leiden in plaats van te moeten trekken. Ervaring leert dat een werkende aanpak het verschil is tussen slagen of mislukken van verandering. De investering bedraagt EUR 20K tot EUR 30K exclusief BTW met een doorlooptijd van 2 tot 4 weken. Neem contact op om jouw vraag te verkennen.

Lees hieronder een uitgebreide dienst-beschrijving.

Uitgebreide beschrijving

Ervaren problemen
Verandering verloopt moeizaam of komt niet op gang. Planningen worden niet gehaald, resultaten blijven uit en onderlinge verhoudingen verharden. Dat leidt tot interne discussies, gedoe over aanpak (Agile / Waterval) en soms tot conflicten met kampen van voor- en tegenstanders binnen de organisatie. Het mislukken van verandertrajecten ligt op de loer met enkel verliezers, verlies aan tijd en extra kosten tot gevolg.

Ideale situatie
Je wilt de energie voor verandering voelen en dat er daadwerkelijke voortgang wordt geboekt. De aanpak zet de organisatie in beweging en versterkt de onderlinge samenwerking. Medewerkers van alle niveaus kunnen optimaal hun rol spelen en de aanpak werkt versterkend. Het volledige potentieel van de organisatie wordt benut die verantwoordelijkheid nemen voor de verandering en de organisatie. Daardoor kun je het trekken aan verandering en blussen van brandjes achter je laten.

Dienst
Victalis helpt, met advies, coaching of interim/programma management, bij het ontwikkelen van een veranderstrategie. Je krijgt een aanpak die werkt en die de organisatie in beweging brengt zodat je kunt leiden in plaats van te moeten trekken. Je krijgt rust in de agenda en tijd voor de waardevolle onderwerpen en om belangrijke besluiten goed voor te bereiden en op tijd te kunnen nemen. Geen onnodige tijd wordt verspeeld zodat je je team optimaal kunt inzetten.

Waarde en investering
Ervaring leert dat een werkende aanpak het verschil is tussen slagen of mislukken van verandering. In ieder geval wordt jouw rol als competente leider versterkt en nemen het werkplezier en de prestaties toe.

De investering bedraagt EUR 20K tot EUR 30K exclusief BTW met een doorlooptijd van 2 tot 4 weken. Neem contact op om jouw vraag te verkennen. Bij positieve uitkomst kunnen we een aanbieding op maat maken.