Samen realiseren

Kort samengevat

Je wilt de energie voor verandering voelen en aantoonbaar vaststellen dat er daadwerkelijke voortgang wordt geboekt. Wij helpen met begeleiding die de organisatie in beweging brengt waardoor doelstellingen worden bereikt en resultaten worden behaald. Dat maakt het verschil tussen slagen of mislukken van verandering. De doorlooptijd en investering is afhankelijk van de opdracht. Neem contact op om jouw vraag te verkennen.

Lees hieronder een uitgebreide dienst-beschrijving.

Uitgebreide beschrijving

Ervaren probleem
Verandering verloopt moeizaam of komt niet op gang. Planningen worden niet gehaald, resultaten blijven uit en onderlinge verhoudingen verharden. Dat leidt tot interne discussies, gedoe over aanpak of toegepaste methodiek en soms tot conflicten met kampen van voor- en tegenstanders binnen de organisatie. Het mislukken van verandertrajecten ligt op de loer met enkel verliezers, verlies aan tijd en extra kosten tot gevolg.

Ideale situatie
Je wilt de energie voor verandering voelen en dat er daadwerkelijke voortgang wordt geboekt. De aanpak zet de organisatie in beweging en versterkt de onderlinge samenwerking. Medewerkers van alle niveaus kunnen optimaal hun rol spelen en de aanpak werkt versterkend. Het volledige potentieel van de organisatie wordt benut die verantwoordelijkheid nemen voor de verandering en de organisatie. Daardoor kun je het trekken aan verandering en blussen van brandjes achter je laten.

Dienst
Victalis leidt verandertrajecten of coacht leidinggevenden met een werkende aanpak die de organisatie in beweging brengt. Doelstellingen worden bereikt en resultaten worden behaald. Je krijgt rust en tijd voor de waardevolle onderwerpen en om belangrijke besluiten goed voor te bereiden en op tijd te kunnen nemen. Geen onnodige tijd wordt verspeeld zodat je je team optimaal kunt inzetten.

Waarde en investering
Ervaring leert dat de juiste leider het verschil is tussen slagen of mislukken van verandering. In ieder geval wordt jouw rol als competente opdrachtgever versterkt en nemen het werkplezier en de prestaties toe.

De doorlooptijd en investering is afhankelijk van de opdracht. Neem contact op om jouw vraag te verkennen. Bij positieve uitkomst kunnen we een aanbieding op maat maken.