Startklare organisatie

Kort samengevat

Je wilt dat jouw team staat, de in- en externe samenwerking verbetert, de performance significant toeneemt en doelstellingen worden bereikt. Wij helpen bij het op orde krijgen van organisaties, teams, programma’s en projecten. Een goed werkend team kan het verschil zijn tussen mislukken of slagen. Performanceverbetering tot 40% is haalbaar. De investering bedraagt EUR 35K tot EUR 50K exclusief BTW met een doorlooptijd van 6 tot 8 weken. Neem contact op om jouw vraag te verkennen.

Lees hieronder een uitgebreide dienst-beschrijving.

Uitgebreide beschrijving

Ervaren problemen
Jouw organisatie of team kampt met achterblijvende prestaties en moeizame samenwerking; zowel intern onder medewerkers als extern met partners en klanten. De tevredenheid neemt af en de onderlinge verhoudingen verslechteren. Daardoor blijven resultaten uit en worden doelstellingen niet gehaald, terwijl daarop wellicht commitment op was afgegeven.

Ideale situatie
Je wilt dat het team staat, de samenwerking verbetert, de performance significant toeneemt en doelstellingen worden bereikt. Tevens wil je een hoge waarde op de medewerker- en klanttevredenheid.

Dienst
Victalis helpt, met advies, coaching, begeleiding of interim/programma management, bij het op orde krijgen van organisaties, teams, programma’s en projecten. Je krijgt een goed draaiend team verbonden met haar omgeving met stevige fundamenten waarop je verder kunt bouwen.

Waarde en investering
Een goed werkend team kan het verschil zijn tussen mislukken of slagen. Performanceverbetering tot 40% is haalbaar. In ieder geval wordt jouw rol als competente leider versterkt en nemen het werkplezier en de prestaties toe.

De investering bedraagt EUR 35K tot EUR 50K exclusief BTW met een doorlooptijd van 6 tot 8 weken. Neem contact op om jouw vraag te verkennen. Bij positieve uitkomst kunnen we een aanbieding op maat maken.