Stip aan de horizon

Kort samengevat

Je wilt een helder en krachtig organisatieperspectief waar stakeholders inclusief medewerkers warm voor lopen. Wij helpen bij het ontwikkelen van een stip aan de horizon, doel of nieuw business model dat aantrekt. De waarde is onbegrensd. De investering bedraagt EUR 20K tot EUR 80K exclusief BTW met een doorlooptijd van 4 tot 8 weken. Neem contact op om jouw vraag te verkennen.

Lees hieronder een uitgebreide dienst-beschrijving.

Uitgebreide beschrijving

Ervaren problemen
De “stip aan de horizon” is onduidelijk; het is onduidelijk waar de organisatie naartoe beweegt, wat het overkoepelende doel is of welk lange termijn business model wordt nagestreefd. Daardoor is het lastig om een strategie te ontwikkelen, prioriteiten te stellen en effectief te sturen. Daardoor gaat veel energie verloren, neemt de medewerker-betrokkenheid af, stijgen de kosten of worden kansen gemist.

Ideale situatie
Je wilt een helder en krachtig organisatieperspectief waar stakeholders inclusief medewerkers warm voor lopen. Dat waarde oplevert voor de organisatie en maatschappij in de wetenschap dat die elkaar versterken. Dat na vertaling in een heldere en inspirerende doelstelling richting geeft aan het business model, prioriteitstelling en werkzaamheden zodat medewerkers gemotiveerd aan de slag gaan.

Dienst
Victalis helpt, met advies, coaching of interim/programma management, bij het ontwikkelen van een stip aan de horizon, doel of nieuw business model dat aantrekt. Je krijgt een inspirerende doelstelling of business model dat aansluit bij de digitale ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen waarin alle belanghebbenden geloven en waar medewerkers zich met volle energie voor willen inzetten.

Waarde en investering
De waarde is onbegrensd. Onze ervaring leert dat een heldere doelstelling of nieuw business model het verschil kan zijn tussen slagen of mislukken. In ieder geval krijgt de organisatie zo nieuwe energie en nemen het werkplezier en de prestaties toe.

De investering bedraagt EUR 20K tot EUR 80K exclusief BTW met een doorlooptijd van 4 tot 8 weken. Neem contact op om jouw vraag te verkennen. Bij positieve uitkomst kunnen we een aanbieding op maat maken.