Ook een mens op de maan zetten?  Over hoe een werkende strategie in het huidige tijdsgewricht te ontwikkelen

Deze zomer, op 21 juli, was het 50 jaar geleden dat de Apollo 11 en de eerste man, astronaut Neil Armstrong, voet zette op de maan. Een inspirerend verhaal gaat over een onaangekondigd bezoek van John F. Kennedy aan het ruimtecentrum op Cape Canaveral begin jaren 1960. Kennedy toerde door het complex en ontmoette een man in overall. “Wat doe je hier?” hij vroeg de man. Die antwoordde: “Ik verdien de kost.” Kennedy knikte en ging verder. Hij ontmoette een andere man in overall en stelde hem dezelfde vraag. “Ik ruim al het afval op,” zei de man. Kennedy glimlachte en liep door totdat hij een andere man in overall ontmoette en dezelfde vraag opnieuw stelde. Deze keer kwam er een grote glimlach op het gezicht van de man die antwoordde: “Mijnheer de president, ik help een man op de maan te zetten.”

Stel je voor dat iedere medewerker, maar eigenlijk alle stakeholders, van jouw organisatie meer dan ooit met volle overtuiging en inzet helpt samen ambities waar te maken om als het ware “een man op de maan te zetten.” Hoe zou je dat kunnen voor elkaar kunnen krijgen? Hieronder volgt een viertal aanknopingspunten en adviezen om met strategieontwikkeling om te gaan, te weten:

  1. Streef naar meer betekenis
  2. Ontwikkel een helder perspectief of “stip aan de horizon”
  3. Creëer energie met een geloofwaardig verhaal
  4. Wees koersvast en stuur bij

 

1. Streef naar meer betekenis
Betekenis gaat over de niet-economische waarde creatie van de organisatie aan de maatschappij; datgene wat niet in geld is uit te drukken. Het gaat over onze kwaliteit van samenleven. Streven naar meer betekenis helpt om vanuit ander perspectief naar waarde creatie te kijken. Daarmee creëer je de kans om andere onderscheidende en – zeker op de langere termijn – zelfs beter renderende verdienmodellen te ontwikkelen. Dat inspireert, verbindt en creëert commitment. Natuurlijk, een gezonde bedrijfsvoering is een belangrijke randvoorwaarde, maar vergroten van betekenis is essentieel voor organisatiesucces in dit veranderende tijdperk waar maatschappelijke waarde steeds belangrijker wordt. Door te vertrekken vanuit betekenis kun je onvoorstelbare dingen voor elkaar krijgen; zoals naar de maan, een landing en weer veilig terug naar de aarde. Vanuit puur bedrijfseconomische drijfveren en financieel gewin was men hieraan destijds nooit begonnen; als het al ooit zou zijn gelukt.

2. Ontwikkel een helder perspectief of “stip aan de horizon”
Op 25 mei 1961 zei president John F. Kennedy: “Dit land moet zich verplichten om de mens nog voor het einde van dit decennium op de maan te laten landen en hem weer veilig naar aarde te brengen”. Een duidelijker perspectief en opdracht kun je een natie niet geven. Zo werkte de maanlandingsproject verbindend en versterkend in een tijdsgewricht dat volstond van polarisatie en strijd (o.a. Vietnam, Koude oorlog, segregatie). Medewerkers en andere participanten verlegden grenzen om een maanlanding tot stand te brengen; dat was nog nooit was gebeurd. Het zelfde geldt voor organisaties. Het vergroot de motivatie van medewerkers, versterkt de verbindings- en aantrekkingskracht van klanten en verbetert de prestaties van de organisatie.

3. Creëer energie met een geloofwaardig verhaal
De beste manier om mensen te overtuigen, mee- en in beweging te krijgen is middels een goed verhaal. De toehoorder bepaalt of een verhaal geloofwaardig of zelfs overtuigend is. Zo’n verhaal bestaat minimaal uit het waarom, het waar naar toe en het hoe dat te bereiken. Zenden en herhalen van PowerPoint-presentaties is niet genoeg. Geef ruimte om het toekomstbeeld samen in te kleuren en om mee te schrijven aan dat verhaal, want dat vergroot de geloofwaardigheid, creëert eigenaarschap, zet aan tot actie en vergroot daarmee de kans van slagen van de missie. Tot slot, laat ze hun eigen bijdrage gekoppeld aan dat verhaal zelf vertellen zodat het effect verder wordt vergroot.

4. Wees koersvast en stuur bij
Grote uitdagingen brengen risico’s en soms offers met zich mee. Zo stierven bij een dodelijk ongeval in 1967 de astronauten Grissom, White en Chaffee toen er kortsluiting optrad waarna brand uitbrak in hun met zuurstof gevulde commandocapsule waaruit ze niet snel genoeg konden ontsnappen. Hoe gedegen je ook werkt en hoe goed je de risico’s ook beheerst, er gaat altijd iets fout met consequenties waarop je niet hebt gerekend. Uitvoering verloopt nooit exact volgens plan. “Plans are nothing, planning is everything”, zo zei Dwight D. Eisenhower. Laat je niet weerhouden door tegenslagen, verlies het doel niet uit het oog, monitor nauwgezet, neem maatregelen en pas de strategie met het verhaal zo nodig aan de nieuwe realiteit aan. Wees realistisch en zorg voor resultaat, want anders wordt het geloof aangetast en gaat de missie zeker niet lukken.

Reageren? Mail dan naar edwin.tuin@vicatls.nl. Succes met strategieontwikkeling en verandering!

Edwin Tuin

www.deveranderstrateeg.nl | edwin.tuin@deveranderstrateeg.nl | 06-23496186