Opstellen splitsingstrategie

<h2>Situatie en opdracht</h2>

Vanwege ontvangen staatssteun was een systeembank/verzekeraar verplicht zich op te splitsen in 2 aparte entiteiten; een bank en verzekeraar. In opdracht van de RvB het plan geschreven voor de splitsing en ontvlechting.

<h2>Aanpak</h2>

Kritische succesfactor voor splitsing was continuïteit van de bedrijfsvoering. Op basis daarvan een plan met multidisciplinaire teams, vaste mijlpalen en concrete deliverables ontwikkelt. Leiding gegeven aan een programma met 18 teams en ~80 directe medewerkers.

<h2>Resultaat</h2>

Splitsingplan met ontwerp van gewenste processen met informatievoorziening, tijdslijnen, business case en risico-analyse. Plan is door opdrachtgever (1,5 jaar) zonder noemenswaardige afwijkingen en issues uitgevoerd.